Odhalím a vyřeším nedostatky,
které vás zbytečně stojí čas, peníze a zákazníky

UX — design služeb — zjednodušování a inovace

Používání vašich produktů a služeb
může být příjemný zážitek!

Poradenství

  • Získejte čerstvý pohled na své počínání
  • Pomůžu s hledáním skutečných příčin problémů
  • Předám vám know-how, postupy a tipy na nástroje
  • Ukážu vám, jak nad produkty a službami přemýšlet

Návrh řešení

  • Pomůžu najít řešení problémů, které vás trápí
  • Zformuju myšlenky do konkrétních návrhů
  • Připravím plán, jak změny postupně realizovat
  • A jak sledovat jejich fungování a dopad
mé vědomosti a dovednosti většinou využívají startupy a menší organizace

Budu vám k ruce, když potřebujete...

zjednodušování a Inovace

Zlepšit zastaralé a složité,
snížit dotazy a nepochopení

Zmapuji věci, co komplikují váš další rozvoj a hází klacky pod nohy vašim zákazníkům nebo zaměstnancům. A navrhnu, co s tím udělat.

audit, mapování a poradenství

Odhalit problémy a příležitosti,
jak ušetřit nebo zvýšit příjmy

Pomůžu najít frustrující a slepé uličky, chybějící informace a místa, kde ztrácíte zákazníky na webu, v aplikaci, ale i offline.

workshopy a Strategie

Vytyčit další směřování,
shodnout se na prioritách

Pomůžu vám pojmenovat další kroky. Ze spousty nápadů a seznamů práce vybrat to hlavní a sladit se v rámci vašeho týmu.

návrh řešení

Rozpracovat nápady
do konkrétní podoby

Aby si je všichni uměli představit, šlo je připomínkovat a ověřit. Rychle a levně. A následně realizovat s minimem předělávání.

Příklady projektů, které jsem řešil

Jak klienti spolupráci hodnotí?

“Naučil jsi nás, že design je daleko víc, než jen sedět v kanceláři, kreslit wireframy a řešit grafiku.”

Vítek Ježek

CEO a zakladatel, Rekola Bikesharing
vitek.jezek@rekola.cz

Můžete se na mě spolehnout

Vždy držím termíny, průběžně komunikuji
a vše vám srozumitelně vysvětlím

Rozumím si s dalšími obory jako je
IT, marketing, analytika...

Neustále se vzdělávám, rád hledám
rychlejší postupy a zkouším nové nástroje

Mám na prvním místě etiku
a pozitivní dopad navrhovaného řešení

Jsem samostatný a proaktivní,
budu bránit funkční výsledek

Budu na vás mít prostor: pracuji vždy
jen na pár vybraných zakázkách

Jak spolupráce probíhá?

1. Zavoláme si

Spojíme se na 30 min přes videohovor a probereme vaši situaci a možnosti.

2. Poznám vás

A vaše zákazníky, možnosti a limitace, abych dobře poznal "hřiště, na kterém se hraje".

3. Dáme se do práce

Zjistím příležitosti, navrhnu řešení a předám info, jak jej realizovat a vyhodnocovat.

Pojďme to nezávazně probrat!

Naplánovat schůzku

Zatím nic k řešení nemáte?
Propojme se na LinkedInu
a třeba se něco objeví v budoucnu :)

Spolupráce podrobněji

Jak probíhá první nezávazná schůzka?

Online jako 30 min videohovor přes platformu Whereby. Bezplatně. Pošlu vám odkaz, přes který se spojíme. Probereme vaši situaci a možnosti, jak je možné mě zapojit.

Odkud můžete pracovat?

Odkudkoliv. Mám bohaté zkušenosti s prací na dálku. Jsem z Prahy a rád se za vámi zastavím nebo se potkám na dobrou kávu osobně, pokud to projektu pomůže. Po dohodě dojedu i po ČR.

Jak moc se do projektu zapojíte?

K cíli vždy vede několik cest. Doporučím možnosti a dohodneme se, kolik do projektu chcete investovat a čeho dosáhnout. Můžu být spíš v roli poradce a práci nechat na vašich lidech, nebo se naopak (i s dalšími) zapojit více.

Jaké nástroje používáte?

Umím se přizpůsobit tomu, co již používáte vy. Rád využívám Google aplikace, projekty řídím skrz Trello/Basecamp. Online workshopy přes nástěnku Miro. Řešení navrhuji ve Figmě a můžu ho pomoct postavit bez vývojářů (Webflow atd.).

Jaké projekty upřednostňujete?

Jsou mi blízké dlouhodobější spolupráce a projekty s jasnou vizí a misí, které se nebojí měnit zažité pořádky, mají pozitivní dopad na společnost a vytváří přidanou hodnotu. Naopak se vyhýbám těm, co přínosné nejsou nebo se dělají jen "do šuplíku".

Jak funguje "postupné" řešení?

Vždy se snažím, aby se řešení co nejdříve realizovalo. Pokud jde o větší projekt, snažím se ho rozpadnout na části a "spouštět" je postupně. Můžeme tak flexibilně reagovat na zpětnou vazbu, řešení zlepšovat, a vy nemusíte na výsledky čekat dlouhé měsíce.

Co se dá stihnout za den, týden, měsíc?

Jen orientačně, vždy záleží na rozsahu a nastavení vašeho fungování: Za den se můžeme probrat, jak na tom jste, vaše cíle a jaké jsou možné směry, jak danou věc řešit. Sladit priority skrz workshop. Za týden můžeme nasadit a nastavit měřící nástroje. Nebo zmapovat nedostatky vybrané části služby a shodnout se na tom, co řešit nejdříve. Nebo navrhnout a ověřit jednodušší stránku, funkcionalitu nebo experiment. Za měsíc vybranou oblast prozkoumat víc do hloubky, navrhnout a doladit řešení. Řešení více souvisejícíh problémů nebo rozsáhlejší část produktu/služby je na déle.

Co očekáváte od nás?

Otevřenost se dívat na věci z různých úhlů pohledu skrz zákazníky, data i zaměstnance. Držení dohodnutých termínů a zodpovídání dotazů v dohodnutém čase, včasné dodání potřebných informací, podkladů nebo třeba poskytnutí času některých zaměstnanců. Spoluúčast na hledání řešení: Já znám dobře postupy a metody, vy jste experty na to, co děláte. Delegovat celou věc jen na mě tak není možné. Rád bych si taky občas řekl, co nám na spolupráci funguje a co bychom mohli zlepšit, aby šlapala ještě lépe.

Na kolik spolupráce vyjde?

Běžná hodina práce je za 1200 Kč. Větší spolupráce dohodneme individuálně. Spolupráce je na fakturu, se zálohou předem a následně platbami vždy po předání dohodnutých částí. Nejsem plátce DPH.

Máte další otázky? Nebojte se zeptat

Porozumějte roli designu víc skrz design tipy

Návrh fungování online terapie

Klient: Česká asociace pro psychoterapii

Projekt: Jak potřebným poskytnout terapii na dálku?

Cíl: Navrhnout službu spojující dobrovolníky z řad certifikovaných terapeutů a lidi ve špatném psychyckém stavu kvůli karanténě skrz klasický hovor nebo zavolání přes Internet.

Jak jsem postupoval?

Co jsem zjistil?

Výsledek

Mapování nedostatků v muzeu

Klient: Muzeum umění a arcidiecézní muzeum Olomouc

Projekt: Jak zkvalitnit návštěvu muzea?

Cíl: Najít problémy problémy, co návštěvníky během návštěvy provází a příležitosti - co by šlo řešit lépe.

Jak jsem postupoval?

Co jsem například zjistil?

Nejasné symboly v prostorách a návrh audioprůvodce


Výsledek

Zadání pro zážitkovou aplikaci

Klient: Zážitková a cestovatelská platforma X-challenge

Projekt: Jaké jsou nutné části nové aplikace?

Cíl: Zjistit potřeby účastníků a organizátorů a rozmyslet konkrétní obrazovky aplikace tak, aby ji bylo možné naprogramovat za 3 měsíce.

Jak jsem postupoval?

Co jsem zjistili?

Výsledek

Screenshoty výsledné aplikace (grafiku jsem neřešil já)

Rozvoj služby sdílených kol

Klient: Služba sdílených kol Rekola
Ve spolupráci s externími grafiky a vývojáři

Projekt: Jak službu srozumitelněji představit nováčkům?

Cíl: Zvýšit počet registrací a počtu prvních jízd

Jak jsem postupoval?

Co jsem zjistil?

Postupně jsem v 2 týdenních cyklech začal rozpracovávat řešení

Jedna z pilotních variant na košíku kola: laminátová deska přichycená v rozích


Výsledek

Projekt: Jak lidem urychlit vracení půjčeního kola?

Cíl: Zkrátit dobu vracení prozatím beze změny typu zámku a získávat více fotografií umístění kola, aby zákaznická popora mohla řešit špatné parkování a kola nenarušovala veřejný prostor.

Jak jsem postupoval?

Původní proces vrácení


Po ověření rizik jsme se rozhodli, že nové vracení naprogramujeme

Nový návrh procesu vracení (vzhled není finální)


Výsledek

Další projekty v bodech